Jubileumspotten 2023

2023 delade Sundsvalls 400-årsjubileum ut 1 000 000 kronor till personer och verksamheter som ville göra något unikt för Sundsvallsborna under vår stads 400-årsfirande 2024. Alla pengar är utdelade och du kan inte längre ansöka om pengar via potten.

I Jubileumspotten fanns sammalagt 1 000 000 kronor. Till potten kunde du som verksam eller skriven i Sundsvalls kommun ansöka om pengar för att göra något unikt för Sundsvallsborna under vår stads 400-årsfirande 2024.

Med unikt innebar att du behövde göra något nytt, oavsett om det handlade om att arrangera ett evenemang, en aktiviteter eller annat initiativ. Du kunde med andra ord inte ansöka om pengar för ett evenemang som du arrangerar varje år.

Det var två ansökningsomgångar till potten. Den första var våren 2023 och den andra - och sista - ansökningomgången var under hösten 2023. Alla pengar i potten är utdelade och du kan inte längre ansöka om pengar ur den.

Styrgruppen för Sundsvalls 400-årfirande tog beslut om vilka ansökningar som fick finansiering via potten. Alla ansökningar bedömdes individuellt utifrån följande bedömningskriterier:

  • Finansieringen skulle kopplas till ett evenemang, aktivitet eller annat initiativ som genomförs specifikt med anledning av Sundsvalls 400-årsfirande
  • Evenemanget, aktiviteten eller initiativet skulle genomföras i Sundsvalls kommun under år 2024
  • Evenemanget, aktiviteten eller initiativet skulle vara inkluderande, det vill säga öppet för alla att ta del av eller delta vid. Det fick till exempel inte vara exklusiv enbart för medlemmar i en förening.

Utöver dessa behövde aktivitet du önskade genomföra uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

  • Öka attraktiviteten för Sundsvall
  • Öka stoltheten hos invånarna i Sundsvalls kommun
  • Bredda bilden av Sundsvall ur ett historiskt, nutida eller framåtblickande perspektiv