Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på hantering av personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

Dataskyddsförordningen (GDPR) har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. Den personliga integriteten ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Läs mer om hur Sundsvalls kommun behandlar personuppgifter på sundsvall.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..