Bli ett av 400 evenemang

Ska du arrangera ett evenemang i Sundsvall 2024? Bli ett av 400 jubileumsevenemang! Skicka in din ansökan så snart du kan för att öka chansen att bli utvald.

År 2024 fyller Sundsvall 400 år – det ska vi fira stort tillsammans! Du som ska arrangera ett evenemang i Sundsvall under 2024 kan ansöka om att bli ett av 400 jubileumsevenemang. Blir ditt evenemang utvalt blir det en del av jubileets officiella program och marknadsförs i jubileets digitala kalender.

Då får du också en stämpel som du använder för att marknadsföra ditt evenemang som en del av jubileet. För att det ska synas på plats att ditt evenemang är ett av 400 lånar du eventmaterial som du bokar inför ditt evenemang.

Skicka in din ansökan så snart du kan

För att öka din chans att bli utvald till ett av 400 evenemang rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart du kan. Vi behöver din ansökan senast en månad innan ditt evenemang äger rum.

För att ansöka behöver du ha ett datum för när evenemanget ska genomföras.

Ett brett utbud av evenemang på olika platser i kommunen

Styrgruppen för Sundsvalls 400-årsfirande tar, utifrån bedömningskriterier, beslut om vilka evenemang som blir utvalda. Ambitionen är att erbjuda Sundsvallsborna ett brett utbud av evenemang som äger rum på olika platser i kommunen under jubileumsåret.

Läs mer om bedömningskriterierna under fliken "Bedömningskriterier".

Läs igenom kriterierna för att bli ett av 400 evenemang innan du skickar in din ansökan. För att ansöka behöver du ha satt ett datum för när evenemanget ska genomföras.

Ansök om att bli ett av 400 evenemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din ansökan så snart du kan för att öka din chans att bli utvald. Vi behöver din ansökan senast en månad innan ditt evenemang äger rum.

Beslut meddelas löpande.

Styrgruppen för Sundsvalls 400-årfirande tar beslut om vilka evenemang som blir ett av 400. Besluten baseras på ambitionen om att erbjuda så många Sundsvallsbor som möjligt ett brett utbud av evenemang, som tar plats på olika platser i kommunen, under olika delar av jubileumsåret.

Alla ansökningar bedöms även individuellt utifrån följande bedömningskriterier:

  • Evenemanget ska genomföras i Sundsvalls kommun under år 2024
  • Evenemanget ska vara inkluderande, det vill säga öppet för alla att ta del av eller delta vid. Det får till exempel inte vara exklusiv enbart för medlemmar i en förening.
  • Evenemanget ska ha kapacitet att ta emot minst 50 personer
  • Sundsvalls kommun utgår från att du som jubileumsarrangör arbetar hållbart och följer lagstiftning.

Evenemanget får ha åldersgräns.

Som arrangör ansvarar du för att:

  • Planera, marknadsföra och genomföra ditt evenemang
  • Hantera eventuell biljetthantering
  • Kommunicera ditt evenemang utifrån att det är en del av jubiléet. Sundsvalls kommun kommer bistå med material som du kan använda för att märka upp ditt evenemang.

Sundsvalls 400-årsfirande ska öka stoltheten hos Sundsvallsborna, detta genom att bredda bilden av Sundsvall ur ett historiskt, nutida och framåtblickande perspektiv. Som arrangör av ett av 400 jubileumsevenemang står du bakom detta.

Som arrangör av ett jubileumsevenemang får du:

  • synlighet i jubiléets evenemangskalender
  • tillgång till material som du kan märka upp ditt evenemang med för att visa att det är en del av jubiléet
  • diplom som visar på ditt deltagande i Sundsvalls 400 årsjubileum.

Du kan ansöka om att bli ett av jubiléets 400 evenemang i egenskap av privatperson, förening eller organisation.

En konsert, invigning, fotbollscup, marknad eller föreläsning är alla exempel på tillställningar som kan bli ett av 400 evenemang. Huvudsaken är att en tillställning du arrangerar har möjlighet att ta emot minst 50 personer och följer resterande bedömningskriterier.