Om jubileumsfirandet

År 2024 firar Sundsvall hela 400 år som stad. Det ska vi fira under hela jubileumsåret. Vi ska minnas vår historia, uppmärksamma Sundsvall idag och hur vi vill utveckla platsen tillsammans. Med evenemang, aktiviteter och andra initiativ runt om i kommunen breddar vi bilden av Sundsvall, och får dig som Sundsvallsbo att känna dig stolt. Stolt över att kalla Sundsvall för hemma.

För att lyckas med det behöver vi som bor och verkar här i Sundsvall skapa firandet tillsammans. Sundsvallsbor och aktörer inom föreningslivet, näringslivet, akademin och offentlig verksamhet spelar alla en viktig roll. Du spelar en viktigt roll.

Så här kan du bidra till firandet

Sundsvalls kommun samordnar firandet

Sundsvalls kommun ansvarar för att samordna jubileumsfirandet. Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för Sundsvallsbor och de som verkar här att engagera sig och delta i firandet. Kommunen har tillsatt en styr- och projektgrupp som jobbar med detta.

Kommunen även genomföra flera större evenemang under jubileumsåret.

Kolla in kommunens jubileumssatsningar