Så här kan du bidra till firandet

Sätt guldkant på något du redan gör, använda jubileets logotyp eller ansöka om att bli ett av jubileets 400 evenemang. Eller hitta på någonting helt annat!

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det är vårt motto när vi firar tillsammans under jubileumsåret.

Här är tre exempel på hur du kan bidra till firandet:

  • Ta tillvara det du är bra på, det du brinner för och sånt du redan gör – och sätta guldkant på det
  • Använda jubileets logotyp i din visuella kommunikation, då visar du din delaktighet i jubileet och samtidigt sprider budskapet om att vi firar
  • Ansök om att bli ett av jubileets 400 evenemang

Eller hitta på något helt annat! Bara fantasin sätter gränser här. Vill du bolla dina idéer med någon får du mer än gärna höra av dig till jubileets projektgrupp, så kan vi tänka tillsammans.

Kontakta oss

Använd jubileets logotyp

Visa på din delaktighet i jubileet och Sundsvalls utveckling genom att använda jubileets logotyp i din visuella kommunikation. Då ställer du dig bakom visionen för Sundsvalls platsvarumärke: "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla.".

Läs mer om vilka värden du ställer dig bakom genom att använda jubileets logotyp: Hur skapar vi attraktionskraft? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här får du använda logotypen

  • Använd alltid den stående logotypen i första hand
  • Används den liggande logotypen endast när utrymmet eller designen inte tillåter den stående logotypen
  • Logotypen finns i olika färger: med färg, helsvart eller helvit. Använd svart eller vit logotyp endast vid tillfällen där det inte går att använda färgad logotyp, exempelvis på grund av tekniska begränsningar

Du får använda Sundsvalls Jubileumslogotyp tillsammans med din egen visuella identitet när du arbetar i linje med det Sundsvalls platsvarumärke står för. Den blir då en ”stämpel” som förstärker att du är deltar i jubileumsfirandet och är med och bidrar till Sundsvalls utveckling.

Läs mer om vilka värden du ställer dig bakom genom att använda jubileets logotyp: Hur skapar vi attraktionskraft? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.